Overons

Stichting Diversity House is een activiteiten- en gemeenschapscentrum en een grassroots project voor sport & recreatie, ontmoeting en ontspanning in oprichting.

Wat doen wij

Onze kernactiviteiten bestaan uit indoor recreatieve sportprogramma’s zoals tafelvoetbal, pooltafel, mini-basketbal en tafeltennis.                  Ook organiseren wij recreatieve en educatieve activiteiten zoals yoga, schilderen, cursussen over diversiteit en Afrikaanse dans.                  Daarnaast organiseren wij kleinschalige projecten zoals Open Meal, Giving Back en Refugee Foodbank.

Onze visie

We willen dit project gebruiken om de gemeenschap van vluchtelingen te integreren binnen andere gemeenschappen in Amsterdam, zodat ze als één familie verenigd worden. Door lid te zijn van deze te vormen gemeenschap en ‘familie’, worden mensen aangemoedigd en ondersteund om vrij en gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving, en op informele wijze contacten te leggen.

Dit project is uniek in zijn soort: leden van Nederlandse gemeenschappen en vluchtelingen komen samen als één familie door gelijkwaardig deel te nemen aan ons centrum. Dit project zal helpen bij het aanpakken van sociale ongelijkheid, — veroorzaakt door sociale factoren als ras, religie, overtuigingen, waarden, taal, handicap, immigratiestatus en onderwijs –, en het zal sociale cohesie, gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse samenleving bevorderen. De doelgroep voor onze activiteiten bestaat dus zowel uit vluchtelingen als ook hun Nederlandse stads- en buurtgenoten.

Het bestuur van Stichting Diversity House wil een gemeenschap vormen waarin mensen van alle achtergronden als één kunnen functioneren binnen de samenleving. Een gemeenschap die geen ruimte heeft voor discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Missie

De doelstelling van onze stichting is het slechten van barrières in het sociale verkeer, en het bevorderen van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie voor iedereen.

Beleidsplan

Stichting Diversity House heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar. Wil je meer weten over hoe we onze doelstellingen nastreven? Het beleidsplan vind je hier.

Registratienummers

KVK: 72379383
RSIN: 859090449

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Geef een reactie